Sociaal Emotioneel Leren (SEL) op jouw school

Wij bieden met ons kernteam SEL een 2-jarig traject op de school.

Sociaal-emotioneel leren is het proces waarbij leerlingen kennis, attitudes en vaardigheden verwerven en toepassen, zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en de ander. 

 

De ik-competenties: 

  Besef van zichzelf: hoe zit ik in elkaar? 

  Zelfmanagement: wat werkt voor mij? 

 

De jij-competenties: 

  Besef van de ander: empathie 

  Relaties kunnen hanteren: sociale vaardigheden en morele gevoeligheid 

 

De wij-competenties:ik en jij’ samen:  

  Keuzes maken: 

  •   Normen en waarden 

  •   Morele vraagstukken 

  •   Probleemoplossingsvaardigheden 


Wat verwachten wij van jullie?

· Een engagement van minstens 2 schooljaren
· Een trajectcoördinator binnen de school
· Twee pedagogische studiedagen in schooljaar 1
· De aankoop van het SEL-boek

Meer info lees je in onze folder

Hebben jullie interesse? Graag inschrijven via de link op onze website en dit voor 10 oktober 2023. 

De onderdompeling in het sociaal-emotioneel leren gaat door op jullie school, vraaggestuurd en op maat. Jullie zullen worden gecoacht door het kernteam SEL en jullie mini-team.

Voor jullie intekenen op de engagementsverklaring, willen we met jullie in gesprek gaan om het tijdspad en plan van aanpak samen met jullie te bespreken. Zo krijgen jullie een duidelijk beeld van onze verwachtingen en wij van jullie verwachtingen zodat dit een mooi SEL-verhaal wordt. 

Gezien we gebruikmaken van 2 studiedagen is er de mogelijkheid om in het komende schooljaar (2023-2024) in te schrijven voor ons 2-jarig traject, startende in schooljaar 2024-2025.