Visie

Positief incLUSief

Samen met onze leerlingen, ouders, scholen en externe betrokkenen geven we positief vorm aan inclusief onderwijs. Ondersteunen doen we steeds vanuit het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs.

P

ositief en oplossingsgericht

We formuleren doelen per leerling, per leerkracht of groep van leerlingen of leerkrachten, die uitgaan van sterktes, mogelijkheden en talenten. Doorheen onze ondersteuning worden deze waar nodig bijgestuurd. Dit gebeurt steeds op een oplossingsgerichte manier en vanuit een constructief en positief denkkader.

L

eerling en leerkracht

We beschikken over een brede waaier aan methodieken en vaardigheden waarmee we, samen met de leerkrachten, tegemoet kunnen komen aan noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We zetten onze ondersteuning flexibel en op maat in.

U

niversal design for learning

We ondersteunen scholen in het zoeken naar duurzame aanpassingen die het grootste deel van hun leerlingenpopulatie ten goede komen. Zo beperken we het aantal uitzonderlijke maatregelen en maken we van differentiatie een haalbare kaart voor een school.

S

amenwerking

We leggen de expertise van de leerling, de ouder, de school, de externe betrokkenen en Plus² samen om de doelen van onze trajecten te bereiken.
We zijn ervan overtuigd: samen kunnen we meer dan alleen.

2

van twee naar drie

PLUS² is oorspronkelijk gestart als een groep van enthousiaste ondersteuners van GO! scholengroep Waasland en Het Leercollectief, die ondersteuning bieden in zowel het basis- als het secundair onderwijs. Vanaf 2021 voegden we hier ook collega’s uit het Provinciaal Onderwijs Oost-Vlaanderen aan toe.

“Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. ”

Afrikaans spreekwoord