Events

leerkrachten, op de scholengroep

Tweedaagse basiscursus ASS voor basisscholen op de scholengroepen

Na deze tweedaagse basiscursus ASS weten de deelnemers wat een autismespectrumstoornis is en wat dit allemaal kan inhouden. De cursist maakt kennis met en ervaart wat de invloed is van ASS op gebied van prikkelverwerking, sociale vaardigheden, gedrag, communicatie, verbeelding, letterlijk denken en nog zoveel meer. De deelnemer ervaart het belang van ijsbergdenken bij het kijken naar gedrag van leerlingen met ASS.
leerkrachten, op de school

Themagewijs aanbod taal en leren op jouw school

Na de keuze voor een bepaald thema (taal(stoornissen), leer(stoornissen), begrijpend lezen, meertaligheid) beluisteren we tijdens een intakegesprek welk traject we samen kunnen doorlopen. Na een noodzakelijke theoretische sessie, coachen we jullie tot op de klasvloer met praktische tips, materiaal, feedback,...
leerkrachten, op de school

Sociaal Emotioneel Leren (SEL) op jouw school

Wij bieden met ons kernteam SEL een 2-jarig piloottraject op de school. Sociaal-emotioneel leren is het proces waarbij leerlingen kennis, attitudes en vaardigheden verwerven en toepassen, zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en de ander.
leerkrachten, op de school

Rots en Water coachingtraject op jouw school

Een coaching traject ‘schoolbreed aan de slag met Rots en Water’ op maat van jullie school. Vanuit onze en jullie expertise, samen kijken hoe Rots en Water vorm en een plek kan krijgen in de brede basiszorg van jullie school en hoe de transfer naar de verschillende contexten kan gemaakt worden. Vanuit het UDL-principe op vraag coaching bieden i.f.v specifieke doelgroepen.
leerkrachten, op de scholengroep

Motoriek op onze scholengroepen

Eén theoretische sessie rond Bewegen ∞ leren met oog op schrijven voor leerkrachten kleuter & leerkrachten L1 en L2. We nemen jullie mee in de bewegingswereld van het kind want bewegen en leren gaan hand in hand.Hoe kijk je naar het bewegen van een kind in de klas? Hoe kan je de wereld van leren en bewegen met elkaar verbinden?
leerkrachten, op de school

Motoriek op jouw school: bewegen ∞ leren

Deze collegagroep bestaat uit 3 fasen, verspreid over het hele schooljaar. Na deze sessie kan je gerichter observeren, alarmsignalen herkennen en benoemen om hiermee aan de slag te gaan in je klas.
leerkrachten, op de school

Initiatie ASS basis op jouw school

De deelnemers maken gedurende een 3u durende sessie op jouw school kennis met ASS. Ze kennen verklaringsmodellen en kunnen ze linken aan hun klas- en schoolpraktijk. Ze ervaren zelf hoe schoolgaan voor leerlingen met autisme aanvoelt.
leerkrachten, op de scholengroep, op de school

Infosessie rond kinderen met een sterk ontwikkelingspotentieel

Startende vanuit een informatieve sessie voor directie en beleid, willen we zaadjes planten als aanzet naar een optimaal leerklimaat voor kinderen met een sterk ontwikkelingspotentieel binnen de school.
leerkrachten, op de school

Gedragsoplossingen op jouw school

Samen met een schoolteam of een klasteam analyseren we gedragsproblemen van een leerling en/of een klasgroep op school. Via oplossingsgerichte intervisie gaan we samen op zoek naar gedragsoplossingen.
leerkrachten, op de school

EF-traject op jouw school [VOLZET]

In 3 fasen engageert een school zich om een volledig traject (min. 1 jaar) met de kerngroep EN hun eigen miniteam te doorlopen. Samen leren ze wat EF is en werken ze een denkkader uit op maat.
leerkrachten, op de school

Een pedagogische studiedag rond ASS secundair op jouw school

Maak een keuze uit onderstaande workshops of combineer enkele workshops tijdens een pedagogische studiedag op jouw school.Keuze 1: AutismeBelevingsCircuit Keuze 2: ABC-model Keuze 3: Autisme in een notendop
leerkrachten, op de scholengroep

3-daagse (ASS-secundair): “Alle gedrag is communicatie, of was het omgekeerd?”

3 daagse: “Alle Gedrag is Communicatie, of was het omgekeerd? Deelnemers volgen alle 3 de collegagroepen. Enkel voor onderwijsprofessionals die werken met autisme en normale begaafdheid.