Events

leerkrachten, op de school

Taal en leren op jouw school

Meertaligheid? Wat als taal of leren niet vanzelfsprekend is? Van begrijpend lezen tot lerend lezen? Kies het thema dat jullie bezighoudt.
leerkrachten, op de school

Sociaal Emotioneel Leren (SEL) op jouw school

Wij bieden met ons kernteam SEL een 2-jarig piloottraject op de school. Sociaal-emotioneel leren is het proces waarbij leerlingen kennis, attituden en vaardigheden verwerven en toepassen, zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en de ander.
leerkrachten, op de school

Motoriek op jouw school

Deze collegagroep bestaat uit 3 fasen, verspreid over het hele schooljaar. Na deze sessie kan je gerichter observeren, alarmsignalen herkennen en benoemen om hiermee aan de slag te gaan in je klas.
leerkrachten, op de scholengroep

Motoriek

Voor leerkrachten kleuter & leerkrachten L1 en L2. Deze sessie is een eerste kennismaking met de link tussen bewegen en leren. We nemen jullie mee in de bewegingswereld van het kind want bewegen en leren gaan hand in hand.
leerkrachten, op de school

Gedragsoplossingen op jouw school

Samen met een schoolteam of een klasteam analyseren we gedragsproblemen van een leerling en/of een klasgroep op school. Via oplossingsgerichte intervisie gaan we samen op zoek naar gedragsoplossingen.
leerkrachten, op de scholengroep

ASS Secundair

3 daagse: “Alle Gedrag is Communicatie, of was het omgekeerd? Deelnemers volgen alle 3 de collegagroepen. Enkel voor onderwijsprofessionals die werken met autisme en normale begaafdheid.
leerkrachten, op de school

ASS basis op jouw school

De deelnemers maken gedurende een 3u durende sessie op jouw school kennis met ASS. Ze kennen verklaringsmodellen en kunnen ze linken aan hun klas- en schoolpraktijk. Ze ervaren zelf hoe schoolgaan voor leerlingen met autisme aanvoelt.
leerkrachten, op de scholengroep

ASS basis

3-daagse basiscursus: Hoe kan je als leerkracht tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met ASS in de klas? In welke mate zijn deze aanpassingen een meerwaarde voor alle leerlingen?
professionals

Infosessie voor professionelen: Decreet leersteun en het leersteuncentrum Plus²