Motoriek op jouw school: bewegen ∞ leren

Aanbod voor leerkrachten kleuter, L1 en L2

Deze collegagroep bestaat uit 3 fasen, verspreid over het hele schooljaar.

1. De inhoud van de theoretische sessie zal doorgaan op jouw school en legt de link tussen bewegen en leren.

2. Vervolgens verdiep je je in een zelf aangebrachte actuele casus samen met de ondersteuner en ga je aan de slag met een aantal praktische tips & tricks via de digitale weg doen we de individuele uitwisseling.

3. Tot slot delen we jullie ervaringen met jullie eigen team a.d.h.v. een leuke werkvorm met jullie eigen team.

Na deze sessie kan je gerichter observeren, alarmsignalen herkennen en benoemen om hiermee aan de slag te gaan in je klas.

Hebben jullie interesse, graag inschrijven via de link op onze website en dit voor 10 10 2023. Wij gaan graag met jullie in gesprek