Gedragsoplossingen op jouw school

Samen met een schoolteam of een klasteam analyseren we gedragsproblemen van een leerling en/of een klasgroep op school. Via oplossingsgerichte intervisie gaan we samen op zoek naar gedragsoplossingen.


De studiedag gaat door op jouw school. Er is geen voorkennis vereist. Het aanbod geldt zowel voor basis- als secundaire scholen

Aanvragen doe je in samenspraak met je miniteam op school. De aanvraag kan gedurende het hele schooljaar doorgegeven worden via de ondersteuner(s) verbonden aan de school. Na aanmelding neemt de verantwoordelijke van de kerngroep contact op om jullie leervraag goed in kaart te brengen.