Gedragsoplossingen op jouw school

Samen met een schoolteam of een klasteam analyseren we gedragsproblemen van een leerling en/of een klasgroep op school. Via oplossingsgerichte intervisie gaan we samen op zoek naar gedragsoplossingen. Mogelijke gedragsoplossingen voor de school kunnen te vinden zijn in:· Preventief inzetten op gedrag· Omgaan met moeilijk gedrag· Ijsbergdenken· Regels en routines· Herstelgericht werken· Verbindende communicatie· LSCI (leren omgaan met crisissituaties)Er is geen voorkennis vereist. Het aanbod geldt zowel voor basis- als secundaire scholen

Aanvragen doe je in samenspraak met je miniteam op school. De aanvraag kan gedurende het hele schooljaar doorgegeven worden via de ondersteuner(s) verbonden aan de school.