Klachtenprocedure

Elke stap in het parcours van de leerling wordt steeds in overleg en op een weloverwogen manier, met de nodige expertise gezet.

Toch ontevredenheid? Dat is niet uitgesloten uiteraard.
Bespreek het in de eerste plaats met de leerondersteuner van Plus² die je kind ondersteunt. Je kan bij hem of haar steeds terecht voor meer informatie of vragen over genomen beslissingen.

Ben je nog niet voldoende verder geholpen door de leerondersteuner? Jammer!
Neem dan contact op met de directeur van Plus².

Elke Catthoor
Brusselsestraat 97
9200 Dendermonde
T: 052 25 51 00
elke.catthoor@plus2.be

Kom je na overleg met de directeur niet tot een oplossing, of gaat de klacht over de directeur zelf? 
Dan kan je vervolgens een officiële klacht indienen bij de Algemeen Directeur van de scholengroep.

Tania De Smedt
Brusselsestraat 97
9200 Dendermonde
T: 052 25 51 00
info@hetleercollectief.be

Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de geboden oplossing door de algemeen directeur? Dan kun je tot slot een klacht indienen bij de

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Je kan hen gratis bereiken op het telefoonnummer 1700, en dit elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Heb je vragen over de toepassing van de diverse procedures?
Stuur dan een e-mail naar klachten@g-o.be.

Hoe dien je een klacht in?

Dat kan per telefoon, via een brief of een mail. Je kan ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Het is belangrijk dat je de volgende gegevens vermeldt:

  • jouw contactgegevens (neem, adres, telefoonnummer of mailadres)
  • een feitenrelaas – wat is er precies gebeurd en wanneer
  • de naam van de school en/of het leersteuncentrum waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep.