Werking

Voor leerkrachten

GO! Plus² vormt de brug tussen de leerling, de leerkracht en het schoolteam. De leerkracht is een noodzakelijke schakel in onze werking. Als onderwijsexpert is hij/zij is van groot belang bij elke stap die we zetten tijdens de leersteun. Daarnaast proberen we zo vaak mogelijk te werken in clusters. We bundelen gelijkaardige thema’s om er klas- of schoolbreed mee aan de slag te gaan.

De leerkracht doet ertoe!

R.J. Marzano

Voor ouders

Als ouder ben je expert van je kind. We vinden het dan ook belangrijk om samen met jou  na te denken over een mogelijke aanpak zodat je kind zich goed voelt op school. Lees onze infobrochure voor een duidelijker beeld van onze werking of neem een kijkje op de website van ouders voor inclusie.