Wat is Plus²

Het ondersteuningsteam Plus² is een samenwerking tussen GO! scholengroep Waasland,  GO! scholengroep Het Leercollectief en het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen. Sinds schooljaar 2017-2018 bieden we ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan hun ouders, leerkrachten en schoolteams in de ruime regio van Sint-Niklaas en Dendermonde.

Vanuit het M-decreet wil de overheid meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften laten schoollopen in gewoon onderwijs. Plus² staat voor samenwerking tussen scholen buitengewoon onderwijs, scholen basisonderwijs en secundair onderwijs, pedagogische begeleidingsdiensten en centra voor leerlingbegeleiding (CLB’s). Door gerichte ondersteuning te bieden op klasniveau, kunnen we op een efficiënte manier inspelen op de behoeften van de leerlingen.

Het departement onderwijs werkt momenteel aan een nieuw decreet leersteun. Vanaf het schooljaar 2023-2024 zullen we met deze nieuwe richtlijnen van start gaan. 

No one can whistle a symphony, it takes a whole orchestra to play it.

H.E. Luccock

Voor wie?

Leerlingen met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften worden aangemeld bij Plus². Wij zijn een breed ondersteuningsnetwerk en daarom ondersteunen wij leerlingen van uiteenlopende types, hun leerkrachten en schoolteams. 

 • Type basisaanbod
  leerlingen met leermoeilijkheden en/of leerlingen met een leerstoornis
 • Type 2
  leerlingen met een verstandelijke beperking
 • Type 3
  leerlingen met een emotionele of gedragsstoornis, zonder verstandelijke beperking
 • Type 4
  leerlingen met een motorische beperking
 • Type 7
  leerlingen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 9
  leerlingen met een autismespectrumstoornis,
  zonder verstandelijke beperking 

Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling type 6 (leerlingen met een visuele beperking) nemen wij de ondersteuning zelf op of verwijzen wij door naar een expertisecentrum. Deze afweging maken we samen met de ouders en de school. 

Onze partners

Ondersteunen doen wij niet alleen, maar we doen dit steeds in samenwerking met de ouders en tal van partners: