Wat is Plus²

Het leersteuncentrum Plus² biedt sinds schooljaar 2017-2018 leersteun aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en hun ouders, leerkrachten en schoolteams in de ruime regio van Sint-Niklaas en Dendermonde.

Vanuit het decreet leersteun wil de overheid meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften laten schoollopen in het gewone onderwijs. Plus² staat voor samenwerking tussen scholen buitengewoon onderwijs, scholen basisonderwijs en secundair onderwijs, pedagogische begeleidingsdiensten en centra voor leerlingbegeleiding (CLB’s). Door gerichte leersteun te bieden op klasniveau, kunnen we op een efficiënte manier inspelen op de behoeften van de leerlingen.

No one can whistle a symphony, it takes a whole orchestra to play it.

H.E. Luccock

Voor wie?

Leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften worden aangemeld bij Plus². Wij zijn een algemeen leersteuncentrum en daarom ondersteunen wij leerlingen van uiteenlopende types, hun leerkrachten en schoolteams. 

 • Type basisaanbod
  leerlingen met leermoeilijkheden en/of leerlingen met een leerstoornis
 • Type 2
  leerlingen met een verstandelijke beperking
 • Type 3
  leerlingen met een emotionele of gedragsstoornis, zonder verstandelijke beperking
 • Type 4
  leerlingen met een motorische beperking
 • Type 6 leerlingen met een visuele beperking 
 • Type 7
  leerlingen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 9
  leerlingen met een autismespectrumstoornis,
  zonder verstandelijke beperking 

Afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling nemen wij de leersteun zelf op of verwijzen wij door naar een expertisecentrum. Deze afweging maken we na een aanvraag voor een ad-hoc samenwerking door ouders en school. Dit kan door een mail te sturen naar aanvragenadhoc@plus2.be.

Onze partners

Leersteun bieden, doen wij niet alleen, maar we doen dit steeds in samenwerking met de ouders en tal van partners: