Leerkrachtgerichte ondersteuning

werking

LEERKRACHT­GERICHTE ONDERSTEUNING

Afhankelijk van de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling is er sprake van een leerkrachtgerichte of meer leerlinggerichte ondersteuning. Het blijft hoe dan ook centraal dat we de brug slaan tussen leerkracht/schoolteam, de ouder en de leerling.

Kleine types

Starten vanuit een leerlinggerichte werking doen we enkel bij de kleine types (Type 2,4,6,7).

Individuele ondersteuning kan ingezet worden om samen met de leerling op zoek te gaan naar zijn/haar talenten, mogelijkheden, wensen en dromen. Samen zoeken we naar oplossingen, hoe de leerling zich goed kan voelen in de klas, hoe te communiceren met medeleerlingen en leerkrachten, welke tools toegepast kunnen worden,… .  De ondersteuner koppelt ten allen tijde terug naar de leerkracht(en), zodat het inzicht kan groeien en de leerkracht sterker wordt in het omgaan met deze leerling.

In de praktijk

“Een leerling uit het 3de leerjaar komt zeer moeilijk tot een leesbaar handschrift. Er wordt afgesproken dat de ondersteuner de leerling leert werken met een computer zodat hij tijdens de spellingslessen en het schrijven van een vrije tekst de laptop kan gebruiken. Ze helpt dit organisatorisch te implementeren tijdens spelling en coacht de leerkracht in het uitwerken van digitaal lesmateriaal. “

Brede types

Ondersteunings- en onderwijsbehoeften van leerlingen van brede types (type BA, 3 en 9) nemen wij steeds op via een gerichte ondersteuning op de klas- en schoolvloer, in nauwe samenwerking met de leerkracht of het team. We gaan hierbij zoveel mogelijk uit van het UDL-principe (Universal Design for Learning). Dit betekent dat wat werkt voor 1 leerling, ook kan werken voor andere leerlingen.

In de praktijk

“Een leerling secundair heeft veel nood aan ondersteuning bij plannen en organiseren, zeker in het kader van de GIP. De ondersteuner gaat met de leerkrachten van deze leerling aan de slag om over de vakken heen een instrument op maat te maken. Samen wordt een maandoverzicht, een checklist en een stappenplan uitgedacht. Eén van de leerkrachten gaat, onder begeleiding van de ondersteuner, deze tools bij de leerlingen van de ganse klas introduceren.”

Via de collegagroepen brengen we leerkrachten vanuit verschillende scholen samen rond gemeenschappelijke ondersteuningsnoden.