Geclusterde werking

werking

Geclusterde werking

We brengen via collegagroepen verschillende scholen samen rond een gemeenschappelijke thema, met als doel nieuwe inzichten aan te reiken en deze te vertalen binnen de klaswerking. 

Een school kan er ook voor kiezen om de leerondersteuners van Plus² te betrekken bij hun aanbod op een personeelsvergadering of pedagogische studiedag. Samen met de kerngroep brengen we de collegagroep op maat van de school en blijven we hen ondersteunen tot en met de implementatie op de klasvloer. 

Ontdek welke collegagroepen we aanbieden bij events

Lerende netwerken

Clusteren tot leersteun aan een graad/vakgroep

Soms hebben verschillende leerkrachten binnen één school, dezelfde leervragen. We brengen deze vragen samen in één traject. Zo kunnen we verschillende leerkrachten maar ook verschillende leerlingen tegelijkertijd ondersteunen, bv

  • Cluster trajectbegeleiders stage: tweewekelijks vormingsmoment  voor stage-trajectbegeleiders waarop de leerondersteuners basisinzicht ASS meegeven en tips voor communicatie op de stageplaats
  • Cluster gedragsoplossingen: gezamenlijke sessies voor leerkrachten en leerondersteuners van Plus². We leren een team inzicht verwerven in de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, anders kijken naar gedrag, aandacht hebben voor groepsdynamica en herstel. Achteraf helpt de vaste leerondersteuner dit mee implementeren vanuit de verschillende denkkaders.
 
 

Clusteren tot klasbrede leersteun

Een voorbeeld: in een kleuterklas zitten drie leerlingen die heel duidelijke visuele afspraken en regels nodig hebben en een leerkracht die hen helpt deze te volgen.

We brengen de regels en afspraken samen met de leerkracht aan in de kring. Dit doen we via lesjes sociale vaardigheden en we gebruiken pictogrammen die ook in de hogere klassen terugkomen. Indien nodig oefenen we de regels en afspraken nog eens individueel met de drie leerlingen. Op de personeelsvergadering worden de violen binnen het team gelijkgestemd, wordt de visie gedeeld en worden enkele praktische afspraken gemaakt.

Clusteren tot schoolbrede leersteun

Aanpassingen op schoolniveau gebeuren steeds op basis van het UDL-principe (universal design for learning) met aandacht voor duurzame aanpassingen die het grootste deel van de  leerlingenpopulatie ten goede komen.

Over de collegagroepen

De leerkracht is een cruciale schakel in onze werking.