Initiatie ASS basis op jouw school

De deelnemers maken voor het eerst kennis met ASS, de verschillende verklaringsmodellen en kunnen deze linken aan hun klas- en schoolpraktijk via ijsbergdenken. 

De initiatie wordt gevolgd met het hele team, op de eigen school. Er is geen voorkennis vereist.  

Je schrijft in voor: 

  1. initiatiesessie ASS (3u) : Verantwoordelijke kerngroep neemt na de aanvraag contact op voor praktische en inhoudelijke afspraken.

  2. Indien gewenst, vervolgsessie met casusbespreking op aanvraag.