Themagewijs aanbod taal en leren op jouw school

Je kan kiezen uit onderstaande thema’s: 

Als taal niet vanzelfsprekend is...

Omgaan in de klas met leerlingen met moeilijkheden binnen de taalontwikkeling.

Tijdens deze module ervaren jullie aan den lijve welke hindernissen leerlingen met taalstoornissen moeten nemen in hun leerproces. We starten met een belevingscircuit. Nadien schetsen we wat een taalstoornis juist inhoudt en welke onderwijsbehoeften deze leerlingen hebben. Jullie krijgen concrete tools mee om in de eigen klaspraktijk te gaan toepassen. Samen bekijken we hoe we dit implementeren op de klasvloer.

Als leren niet vanzelfsprekend is…
Tijdens deze module ervaren jullie aan den lijve welke hindernissen leerlingen met leerstoornissen moeten nemen in hun leerproces. We starten met een belevingscircuit. Nadien schetsen we wat een leerstoornis juist inhoudt en welke onderwijsbehoeften deze leerlingen hebben. Jullie krijgen concrete tools mee om in de eigen klaspraktijk te gaan toepassen. Samen bekijken we hoe we dit implementeren op de klasvloer.

Van begrijpend lezen naar lerend leren… [VOLZET]
Binnen deze module gaan we dieper in op de hoe, wat en waarom van begrijpend lezen. We gaan hierbij aan de slag met de 5 didactische sleutels voor begrijpend lezen. We maken de koppeling tussen de leerplandoelen en een effectieve implementatie van tools op de klasvloer. We kijken ook hoe we vanuit neurowetenschappelijk oogpunt de lijn kunnen doortrekken naar leerstrategieën.

Meertaligheid …
Binnen deze module gaan we dieper in op een brede bewustwording rond meertaligheid. We gaan aan de slag met concrete tools om moeilijkheden rond taal in de klas aan te pakken. We helpen jullie om een beleid rond meertaligheid uit te werken. Ouderparticipatie is hierbij een belangrijk aspect.