Nieuws

De Gouden Weken

De Gouden Weken zijn een bijzondere periode op onze school, waarin we vol enthousiasme het nieuwe schooljaar starten. Het is een tijd van kennismaking en verbinding, zowel tussen leraren en leerlingen als tussen medeleerlingen onderling. Tijdens deze weken leggen we de basis voor een positieve en respectvolle leeromgeving, waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. Samen werken we aan een sfeer van vertrouwen en samenwerking, waarin ieders unieke talenten kunnen bloeien.

De Gouden Weken in het secundair onderwijs zijn een cruciale periode aan het begin van het schooljaar, gericht op het welzijn van de leerlingen. Deze weken bieden de gelegenheid om een positieve en inclusieve klasomgeving te creëren, waarin leerlingen zich gewaardeerd en betrokken voelen. Met activiteiten die samenwerking bevorderen, individuele gesprekken en het bespreken van verwachtingen, leggen ze een fundament van vertrouwen en respect. Dit draagt bij aan een succesvol schooljaar waarin leerlingen zich emotioneel ondersteund voelen en optimaal kunnen leren en groeien.

De kerngroep gedrag gaat dit jaar druk bezig zijn met het uitwerken van boeiende groepsactiviteiten die de verbondenheid kan versterken.
Hun inzet en creativiteit beloven een geweldige ervaring te worden voor alle leerlingen. Jullie kunnen vanaf het schooljaar 2024-2025 hierover meer te weten komen.

Hieronder vinden jullie alvast wat leuke activiteiten om te doen voor de kleuters en het lager.

Kleuter: Spinnenweb

Laat de kinderen in een kring zitten of staan en pak een grote bol wol. Start bij een kind en geef dit kind een stuk van de bol wol. Laat het kind iets over zichzelf vertellen. Dit kan in een van de eerste dagen ook de naam van het kind zijn. Vertel de kinderen dat ze hun stukje wol niet los mogen maken. Loop vervolgens naar een ander kind en geef ook dit kind weer een stuk wol. Zorg dat het touw altijd op spanning staat. Loop van de ene leerling naar de andere, steek de kring over en maak zo een spinnenweb. Zorg dat elk kind zijn stukje touw vasthoudt. Samen vorm je een spinnenweb. Aan het einde kun je de kinderen laten zien dat de groep een geheel is en dat je samen het spinnenweb van de klas vormt.

Kleuters: Draak Dries

Het boek Draak Dries gaat over de drakenschool. De draken moeten van alles leren en als ze dat goed doen, verdienen ze een gouden ster. Dit boek gaat dus over goud én over school. Leuk voor de eerste weken van het schooljaar!

Kleuters: De gouden sterren

Teken sterren op goud papier of Engels karton. De kinderen knippen of prikken de sterren uit en tekenen er hierna zichzelf op. Hang de sterren op en zet er een spreuk bij zoals:

“ We maken er een schitterend schooljaar van!”

“De gouden sterren stralen!”

Lager: Lachen is verboden

Vorm tweetallen. De kinderen gaan tegenover elkaar staan.  Het ene kind trekt gekke bekken of gekke bewegingen en het andere kind probeert zijn gezicht neutraal te houden. Hij mag niet lachen! Lukt het om dit kind toch aan het lachen te krijgen, wissel dan van rol.

Observeer de kinderen en laat iemand die iets heel grappigs doet dit voor de klas doen. Krijg samen de slappe lach!

Lager: Samen naar de overkant

Ga samen op een laken staan. Tel af en spring tegelijkertijd omhoog. Verplaats het laken een stukje. Tel weer af en spring. De groep probeert zich op deze manier naar de overkant te verplaatsen.

Lager: Bingo

Maak foto’s van voorwerpen in en buiten het lokaal. Maak een bingokaart van deze foto’s. Laat de kinderen tweetallen vormen, liefst met een kind dat ze nog niet goed kennen. Elk tweetal krijgt een bingokaart en gaat naar de voorwerpen op zoek. Als ze iets vinden, roepen ze ‘bingo!’ en kruisen het af op de kaart. Als ze alles gevonden hebben, gaan ze in de kring zitten. Lukt het iedereen om de hele kaart vol te krijgen? Bespreek in de kring wat de kinderen waar gevonden hebben en hoe het samenwerken ging.