Ondersteunde communicatie

COMMUNICATIE

Communicatie vormt de kern van ons dagelijks leven en draagt bij aan het vormgeven van wie we zijn en hoe we met anderen omgaan. Het van essentieel belang om te begrijpen dat niet alle vormen van communicatie zich beperken tot gesproken woorden. Ondersteunde communicatie omvat een scala aan methoden en hulpmiddelen die individuen in staat stellen om zich op diverse manieren uit te drukken.

Onderstaand artikel nodigt je uit om de wereld van ondersteunde communicatie te verkennen, waarbij we de nadruk leggen op het stimuleren van spraak en het bieden van ondersteuning aan individuen met communicatieve uitdagingen. Of je nu een ouder bent die zijn kind wil ondersteunen of een leerkracht die een inclusieve leeromgeving nastreeft, ondersteunde communicatie biedt praktische en effectieve middelen om dit doel te bereiken.

Soorten ondersteunde communicatie

SMOG: Spreken met ondersteuning van gebaren

De gebaren ondersteunen de gesproken taal. Waardoor de boodschap duidelijker wordt en de communicatie effectiever, vooral in situaties waar gesproken taal moeilijk te begrijpen is.

Bijv.: voor kinderen met een meertalige achtergrond, kinderen die niet kunnen praten, kinderen die moeite hebben om zich verbaal uit te drukken.

 

 

 

 

Concreet materiaal

Sommige kinderen hebben nood aan een voorwerp die verwijst naar de opdracht/duidelijkheid over een thema.

Voorbeeld een verwijzer met concreet materiaal kan een manier zijn om structuur te krijgen in iemand zijn dag. Mocht dat kind nog geen picto’s/foto’s begrijpen. Hier zorg je ervoor dat het materiaal verwijst naar de volgende opdracht (bijv.: toiletrol voor toilet, stoel voor kring, ...)

Foto's

Foto’s zorgen voor een herkenbare weergave van de werkelijkheid.

Zorg voor een duidelijkere foto. Kijk naar

  • Herkenbaarheid: wil je graag jouw foto of van een andere persoon gebruiken voor een dagschema. Maak jezelf niet op, zorg ervoor dat je eruit ziet zoals je altijd doet. Neem geen oude foto.
  • Camera standpunt: Neem de foto van het voorwerp/persoon voor u
  • Achtergrond: zorg voor een witte/neutrale achtergrond. Zo voorkom je dat de kinderen fixeren op details in de achtergrond
  • Fill the frame: gebruik de hele foto en geen hoek.

Lijntekeningen

Soms is dit duidelijker dan kleurrijke prenten. Werkelijkheid wordt weergegeven door enkele kenmerken van de situatie.

Voorbeeld: klasregels in de vorm van een stripverhaal
Tip: ze kunnen dit zelf inkleuren.

Picto's

Eenvoudige tekenen die de betekenis van een situatie of een begrip aanduiden.

Hierbij kan je gebruik maken van de sclera pictogrammen of de beta symbols.

Geschreven tekst

Wie kan lezen heeft niet altijd behoefte aan foto’s of pictogrammen.

Voorbeeld: Schrijf je klasregels enkelvoudig en kort op.

Tips bij het maken van visualisaties

Op maat
Pas uw visualisatie aan, aan de persoon.
Herkenbaarheid
Welke visualisatie kent het kind al? Bouw hierop verder.
Consequent aanbieden
Bied de visualisatie, de hele dag, in diverse contexten aan.Gebruikt het kind SMOG, gebruik dan dezelfde gebaren. Gebruikt het kind pictogrammen, gebruik dezelfde pictogrammen thuis, op school en bij externen.
Ideaal communicatiehulpmiddel
Er is geen ideaal communicatiehulpmiddel. Het is op maat van het kind en aangepast aan het kind.
Aanwijspicto
Gebruikt het kind de picto om zaken aan te wijzen. Zet jouw tekst boven het pictogram. Zo weet je wat hij aanduidt en kan een andere leerkracht/persoon ook begrijpen wat hij bedoeld met deze picto.Een picto wordt namelijk individueel aangeleerd. Wat voor jou een auto kan zijn, kan voor iemand anders naar huis gaan betekenen of uitstap.
Veiligheid
Rond gelamineerde picto's af. Zo vermijd je kwetsuren.
Previous slide
Next slide

Voorbeelden van visualisaties

Interessante websites