Rots en Water coachingtraject op jouw school

Nieuw dit schooljaar is de mogelijkheid om als school een aanvraag in te dienen voor een coaching traject Rots en Water.

Inschrijvingsvoorwaarden

  1. Als school maakten jullie de voorbije schooljaren geen deel uit van het, door de Provincie Oost-Vlaanderen gesubsidieerd, project Rots en Water.
  2. Binnen de school is er in het schooljaar 2023-2024 ten minste 1 leerkracht opgeleid tot R&W-trainer.
  3. Binnen de school worden in het schooljaar 2023-2024 de ondersteuningsbehoeften van meerdere leerlingen met Specifieke Onderwijsbehoeften gebundeld in een schoolbrede cluster Rots en Water.

Praktisch

Wat kunnen wij bieden?

  • Een coaching traject ‘schoolbreed aan de slag met Rots en Water’ op maat van jullie school.
  • Vanuit onze en jullie expertise, samen kijken hoe Rots en Water vorm en een plek kan krijgen in de brede basiszorg van jullie school en hoe de transfer naar de verschillende contexten kan gemaakt worden.
  • Vanuit het UDL-principe, coaching bieden i.f.v specifieke doelgroepen?
  • Samen antwoorden zoeken op school specifieke leervragen?

We ondersteunen max. 2 scholen per schooljaar.

 

Doel

Ons doel is bereikt wanneer we op jullie specifieke leervragen rond het inbedden van Rots en Water op jullie school, samen een antwoord kunnen vinden.