Een pedagogische studiedag rond ASS secundair op jouw school

Keuze uit 3 workshops

Voorwaarden: 

  • Max 20 deelnemers per workshop.  
  • Kan in combinatie met andere workshops. Vb. Groep A belevingscircuit (20 deelnemers) en Groep B Autisme in een notendop (20 deelnemers) 
  • We bespreken de indeling van de pedagogische studiedag minstens 2 maanden op voorhand zodat we deze dag op maat kunnen vormgeven.  

Voor vragen en inschrijvingen kan via e-mail leen.meyers@plus2.be 

Keuze 1: AutismeBelevingsCircuit (+/- 2u)
Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst proberen te voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat te veel prikkels in 1 keer binnenkomen? Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet? 

Het AutismeBelevingsCircuit probeert je te laten voelen wat het betekent om autisme te hebben. Het is dus geen kennisinstrument of vervanging van een (basis)vorming. (www.autismecentraal.be

Keuze 2: ABC-model (halve dag)

Het ABC-model combineert 6 onlosmakelijk verbonden kernbegrippen die je inspireren om op een weldoordachte manier mensen met autisme te begeleiden.  

Wanneer in combinatie met intervisiesessie gebruiken we het ABC-model als basis om concrete casussen aan te pakken.  

Keuze 3: Autisme in een notendop
Samen met jullie miniteam van ondersteuners brengen we vanuit de verklaringsmodellen enkele handvaten in het begeleiden en begrijpen van een leerling met ASS uit jouw school. Zo bundelen we de nodige expertise (vanuit miniteam, kerngroep ASS secundair, leerkrachtenteam, leerling en ouders) om tot concrete inzichten en acties te komen.