Positief incLUSief

GO! Plus² biedt leersteun aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun ouders, leerkrachten en schoolteams in het basis en secundair onderwijs.

Nieuw!

  • Vanaf 1 september 2023 vervangt het decreet leersteun het huidige M-decreet. Wij zijn nu officieel het leersteuncentrum Plus².
  • Nieuwsbrief: Schrijf je in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief van oktober is reeds verzonden. Jullie mogen de volgende verwachten in december 2023.

d


GO! Plus² staat voor Positief incLUSief onderwijs. In ons team werken leerondersteuners van 2 scholengroepen samen: GO! scholengroep Waasland en GO! scholengroep Het Leercollectief. Sinds 2021 wordt ons team versterkt door leerondersteuners van het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen

We ondersteunen:

We doen dit vooral samen (met de leerling, de school, ouders, CLB, externe partners,…), want samen kunnen we meer dan alleen.

“When a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower"

Alexander Den Heijer

Een oplossings­gerichte bril

We gaan steeds uit van de mogelijkheden en niet van de moeilijkheden. Door het stellen van de juiste vragen komen we tot oplossingen die voor het kind, de leerkracht en de school het beste werken. Door te kijken naar eerdere succeservaringen en momenten waarop iets wel lukt,… kunnen we alle betrokkenen helpen in hun groeiproces.

We gaan dus allerminst uit van voorgekauwde oplossingen, maar gaan een stuk mee op het unieke pad van elke persoon die we leersteun bieden. Het blijft hierbij cruciaal dat we de brug slaan tussen leerkracht, schoolteam, de leerling en ouders. 

Nieuws

Resultaten ouderbevraging ervaringen Leersteun

Rots en Water coachingtraject op jouw school

Een coaching traject ‘schoolbreed aan de slag met Rots en Water’ op maat van jullie school. Vanuit onze en jullie expertise, samen kijken hoe Rots en Water vorm en een plek kan krijgen in de brede basiszorg van jullie school en hoe de transfer naar de verschillende contexten kan gemaakt worden. Vanuit het UDL-principe op vraag coaching bieden i.f.v specifieke doelgroepen.

Infosessie rond kinderen met een sterk ontwikkelingspotentieel

Startende vanuit een informatieve sessie voor directie en beleid, willen we zaadjes planten als aanzet naar een optimaal leerklimaat voor kinderen met een sterk ontwikkelingspotentieel binnen de school.

EF-traject op jouw school [VOLZET]

In 3 fasen engageert een school zich om een volledig traject (min. 1 jaar) met de kerngroep EN hun eigen miniteam te doorlopen. Samen leren ze wat EF is en werken ze een denkkader uit op maat.

Over Plus²