Positief incLUSief

GO! Plus² biedt leersteun aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun ouders, leerkrachten en schoolteams in het basis en secundair onderwijs.

Nieuw!

  • Vanaf 1 september 2023 vervangt het decreet leersteun het huidige M-decreet. Wij zijn nu officieel het leersteuncentrum Plus².
  • Nieuwsbrief: Schrijf je in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief van de paasvakantie is reeds verzonden. Jullie mogen de volgende verwachten net voor de zomervakantie.

d

GO! Plus² staat voor Positief incLUSief onderwijs. In ons team werken leerondersteuners van 2 scholengroepen samen: GO! scholengroep Waasland en GO! scholengroep Het Leercollectief. Sinds 2021 wordt ons team versterkt door leerondersteuners van het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen

We bieden leersteun aan:

We doen dit vooral samen (met de leerling, de school, ouders, CLB, externe partners,…), want samen kunnen we meer dan alleen.

“When a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower"

Alexander Den Heijer

Een oplossings­gerichte bril

We gaan steeds uit van de mogelijkheden en niet van de moeilijkheden. Door het stellen van de juiste vragen komen we tot oplossingen die voor het kind, de jongere, de leerkracht en de school het beste werken. Door te kijken naar eerdere succeservaringen en momenten waarop iets wel lukt,… kunnen we alle betrokkenen helpen in hun groeiproces.

We gaan dus allerminst uit van voorgekauwde oplossingen, maar gaan een stuk mee op het unieke pad van elke persoon die we leersteun bieden. Het blijft hierbij cruciaal dat we de brug slaan tussen leerkracht, schoolteam, de leerling en ouders. 

Nieuws

Taakdozen

Taakdozen zijn afgebakende taken met een duidelijk begin en eind. Een taakdoossysteem kan gebruikt worden voor diverse doelgroepen en doelen te bereiken. Ook dit kan ingezet worden in het lager onderwijs en zelf het middelbaar. Je kan hierbij differentiëren naar boven of naar beneden. Ook thuis kan je hiermee aan de slag voor uw kind een werkhouding aan te leren. Via lees meer, kan je verschillende ideeën vinden, hoe het werkt en enkele links naar meerdere websites en instagramspagina’s vol ideeën.

Leren leren: planning en leeromgeving

We begrijpen dat het creëren van een effectieve leeromgeving en het plannen van activiteiten en lessen een uitdagende taak kan zijn, vooral in deze snel veranderende tijden. Daarom delen we graag enkele tips en inzichten om u te helpen bij het optimaliseren van het leerproces van uw kinderen of leerlingen.

Voorleessoftware

In een wereld waarin technologie steeds geavanceerder wordt, wordt ook het gebruik van voorleessoftware steeds prominenter, zowel in het klaslokaal als thuis. Voorleessoftware biedt een breed scala aan voordelen voor mensen van alle leeftijden, zoals het vergroten van de toegankelijkheid van geschreven informatie, het ondersteunen van verschillende leerstijlen en het verbeteren van lees- en taalvaardigheden. Maar wat houdt voorleessoftware precies in? En hoe kan het worden toegepast in zowel educatieve als persoonlijke omgevingen?

Hoe kan je leerlingen motiveren?

Motivatie is een cruciaal element in het leerproces van studenten. Het beïnvloedt hun inzet, volharding en uiteindelijk hun prestaties. Het model van Zimmerman biedt een waardevol kader om motivatie te begrijpen en te versterken. In dit artikel zullen we het luikje motivatie specifiek toelichten en kan je als leerkracht/school nadenken hoe je dit zelf kan toepassen in jouw klas/school.

Over Plus²