Positief incLUSief

GO! Plus² biedt ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun ouders, leerkrachten en schoolteams in het basis en secundair onderwijs.

Nieuw! Infosessie voor professionelen: Decreet leersteun en het leersteuncentrum Plus² 

Vanaf 1 september 2023 vervangt het decreet leersteun het huidige M-decreet. Graag nemen we jullie op 26 01 2023 om 14.00 en
op 27 01 2023 om 13.00 mee in het nieuwe ontwerp van decreet leersteun en de keuzes die we als Plus² hierin al hebben gemaakt.

Deelnemen kan via deze link:

Infosessie 26.01.2023 om 14u
Infosessie 27.01.2023 om 13u

Inschrijven is niet nodig.

GO! Plus² staat voor Positief incLUSief onderwijs. In ons team werken ondersteuners van 2 scholengroepen samen: GO! scholengroep Waasland en GO! scholengroep Het Leercollectief. Sinds 2021 wordt ons team versterkt door ondersteuners van het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen

We ondersteunen:

We doen dit vooral samen (met de leerling, de school, ouders, CLB, externe partners,…), want samen kunnen we meer dan alleen.

“When a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower"

Alexander Den Heijer

Een oplossings­gerichte bril

We gaan steeds uit van de mogelijkheden en niet van de moeilijkheden. Door het stellen van de juiste vragen komen we tot oplossingen die voor het kind, de leerkracht en de school het beste werken. Door te kijken naar eerdere succeservaringen en momenten waarop iets wel lukt,… kunnen we alle betrokkenen helpen in hun groeiproces.

We gaan dus allerminst uit van voorgekauwde oplossingen, maar gaan een stuk mee op het unieke pad van elke persoon die we ondersteuning bieden. Het blijft hierbij cruciaal dat we de brug slaan tussen leerkracht, schoolteam, de leerling en ouders. 

Nieuws

Infosessie rond kinderen met een sterk ontwikkelingspotentieel

Startende vanuit een informatieve sessie voor directie en beleid, willen we zaadjes planten als aanzet naar een optimaal leerklimaat voor kinderen met een sterk ontwikkelingspotentieel binnen de school.

Een pedagogische studiedag rond ASS secundair op jouw school

Tweedaagse basiscursus ASS voor basisscholen op de scholengroepen

Na deze tweedaagse basiscursus ASS weten de deelnemers wat een autismespectrumstoornis is en wat dit allemaal kan inhouden. De cursist maakt kennis met en ervaart wat de invloed is van ASS op gebied van prikkelverwerking, sociale vaardigheden, gedrag, communicatie, verbeelding, letterlijk denken en nog zoveel meer. De deelnemer ervaart het belang van ijsbergdenken bij het kijken naar gedrag van leerlingen met ASS.

Over Plus²