Positief incLUSief

GO! Plus² biedt leersteun aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun ouders, leerkrachten en schoolteams in het basis en secundair onderwijs.

Nieuw!

  • Vanaf 1 september 2023 vervangt het decreet leersteun het huidige M-decreet. Wij zijn nu officieel het leersteuncentrum Plus².

  • Volg ons @hetleersteuncentrum_plus2
    en duik in een wereld vol inspiratie, kennis en positieve verbinding.

  • Nieuwsbrief: Schrijf je in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief van de paasvakantie is reeds verzonden. Jullie mogen de volgende verwachten net voor de zomervakantie.

  • Ouders voor inclusie vraagt jouw mening:

GO! Plus² staat voor Positief incLUSief onderwijs. In ons team werken leerondersteuners van 2 scholengroepen samen: GO! scholengroep Waasland en GO! scholengroep Het Leercollectief. Sinds 2021 wordt ons team versterkt door leerondersteuners van het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen

We bieden leersteun aan:

We doen dit vooral samen (met de leerling, de school, ouders, CLB, externe partners,…), want samen kunnen we meer dan alleen.

“When a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower"

Alexander Den Heijer

Een oplossings­gerichte bril

We gaan steeds uit van de mogelijkheden en niet van de moeilijkheden. Door het stellen van de juiste vragen komen we tot oplossingen die voor het kind, de jongere, de leerkracht en de school het beste werken. Door te kijken naar eerdere succeservaringen en momenten waarop iets wel lukt,… kunnen we alle betrokkenen helpen in hun groeiproces.

We gaan dus allerminst uit van voorgekauwde oplossingen, maar gaan een stuk mee op het unieke pad van elke persoon die we leersteun bieden. Het blijft hierbij cruciaal dat we de brug slaan tussen leerkracht, schoolteam, de leerling en ouders. 

nieuws en inspiratie