Infosessie voor professionelen: Decreet leersteun en het leersteuncentrum Plus² 

Vanaf 01 09 2023 vervangt het decreet leersteun het huidige M-decreet. Graag nemen we jullie op 
26 01 2023 om 14.00 en op 27 01 2023 om 13.00 mee in het nieuwe ontwerp van decreet leersteun en de keuzes die we als Plus² hierin al hebben gemaakt. 

We laten deze infosessies online doorgaan. U hoeft hiervoor niet in te schrijven. Onderstaand vindt u de betreffende links terug. 

      Infosessie 26 01 2023 om 14.00

      Infosessie 27 01 2023 om 13.00 

Tot dan!